top of page

Volgende thema's kunnen in de begeleiding aan bod komen:​​

 • Psycho-educatie of inzicht in (eigen) autisme

 • hulp bij verwerken van de diagnose

 • advies autismevriendelijk werken/opvoeden

 • sociale vaardigheidstraining

 • socio-emotionele ondersteuning

 • relatiebegeleiding

 • hulp bij het omgaan met perfectionisme

 • werken aan executieve functies: timemanagement, taakspanning, emotieregulatie...

 • ...

Ik werk vanuit de AutismeCentraalMethodiek, deze steunt op 6 peilers: 

 1. Autistisch denken: nadenken vanuit enkele relevante cognitieve verklaringsmodellen voor autisme (T.O.M., ex. functies., C. C., contextblindheid)

 2. Basisrust: dit heeft betrekking tot de flow-theorie, zijn verwachtingen (van de omgeving) en mogelijkheden van de cliënt op elkaar afgestemd? Is er sprake van onder- of overschatting?

 3. Concrete Communicatie: wordt er in de omgeving van de cliënt op een begrijpelijke manier gecommuniceerd? Is er nood aan bijv. extra visuele ondersteuning?

 4. Dubbelspoor: aanpassen/verduidelijken van de omgeving, tijd en ruimte opdat er nieuwe vaardigheden zouden kunnen aangeleerd worden 

 5. Eigenheid: nadenken over de context van de cliënt (interesses, leeftijd, sensorische onder- of overgevoeligheden, werk...) en de ondersteuning hierop afstemmen

 6. Functionaliteit: is wat verlangt wordt van de cliënt ook functioneel/noodzakelijk? Kunnen we dit ook voor hem/haar verduidelijken? Is het generaliseerbaar?

Deze 6 kernbegrippen zijn een leiddraad voor het werk dat ik doe. Met deze zaken in mijn achterhoofd denk ik na over hoe ik de cliënt en/of zijn omgeving kan ondersteunen. 

 

Begeleidingssessies kunnen plaatsvinden bij de cliënt thuis, op de school of in een praktijkruimte.

bottom of page