1. Intake

De bedoeling van dit eerste verkennende gesprek is om zoveel mogelijk informatie (voorgeschiedenis van de cliënt, interesses, thuissituatie...) te verzamelen. Een observatie op school kan ook zinvol zijn.

2. Hulpvraag

De (ouder van de) cliënt geeft aan op welk vlak hulp nodig is. Loopt plannen moeilijk, het controleren van emoties, sociaal-emotioneel, ...  In deze fase wordt bepaald waar rond gewerkt zal worden.

3. Sessies

Met de verkregen informatie werkt de auticoach een aantal sessies uit waarin hypotheses (wat kan er aan de basis van het probleem liggen?) getoetst worden aan de realiteit.

4. Evaluatie

Na X aantal sessies wordt een evaluatiegesprek ingepland om na te gaan hoe de cliënt zich voelt. Doel is om het stressniveau bij zowel de cliënt als zijn/ haar omgeving naar omlaag te krijgen.